Thông báo về việc thực hiện kế hoạch dạy – học trong học kỳ 2 năm học 2021-2022

Nhà trường thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên chính quy về việc thực hiện kế hoạch dạy – học trong học kỳ 2, năm học 2021-2022 như sau:

– Thời gian quay trở lại Trường học tập trung của sinh viên bắt đầu từ thứ 2, ngày 23/5/2022;

– Lịch giảng dạy và học tập được thực hiện theo đúng thời khóa biểu năm học 2021-2022 đang thực hiện;

Nhà trường đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của thông báo này./.

Xem thông báo chi tiết tại đây./

Trả lời