Thông báo về việc cập nhật lịch học Giáo dục thể chất HK2(2022-2023)

Để tạo điều kiện cho sinh viên khóa 2022 hoàn thành các học phần giáo dục thể chất theo quy định trong học kỳ 2 năm học 2022-2023.

1. Nhà Trường bố trí các học phần GDTC khóa 2022 đã tạm ngưng sang học học phần:

  • Thể dục thể hình căn bản – Fitness 1 
  • Thể dục thể hình nâng cao – Fitness 2
  • Thể dục (004113)

2. Địa điểm học: Phòng học Gym cơ sở 1 của Trường (dãy nhà E cổng 3)

Lưu ý

– Sinh viên theo dõi lịch học đã được cập nhật trên trang cá nhân.

– Tất cả các trường hợp cần hỗ trợ chuyển lịch học sinh viên liên hệ số điện thoại Phòng Đào tạo (028) 38 992 862 hoặc hộp thư điện tử Phòng Đào tạo để được hỗ trợ http://pdt@ut.edu.vn

Trả lời