Thông báo kế hoạch học bổ sung Giáo dục quốc phòng – An ninh

                     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                            TP HỒ CHÍ MINH

Số 194 / ĐT                                                         TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch học bổ sung học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh

 

    Căn cứ thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012, Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

    Căn cứ trên kết quả làm việc giữa trường Đại học GTVT TP HCM với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, đại học Quốc gia TP HCM;

    Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM thông báo kế hoạch học bổ sung học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh (GDQP-AN) cho sinh viên hệ Liên thông, đại học, cao đẳng chính quy như sau:

1/ Đối tượng và thời gian học

–   Sinh viên hệ Liên thông, đại học, cao đẳng khóa 2014 (đã có chứng chỉ GDQP-AN hệ Cao đẳng)

–   Thời gian học 01 tuần (cụ thể theo lịch đính kèm)

2/ Địa điểm học

–   Học Lý thuyết tại trường Đại học GTVT TP HCM (cơ sở 1, quận Bình Thạnh)

–   Học Thực hành tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh – Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM,

    địa chỉ: xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

3/ Lưu ý

–   Sinh viên phải nộp chứng chỉ GDQP-AN hệ Cao đẳng hoặc bảng điểm hệ Cao đẳng (có ghi điểm GDQP-AN). Sinh viên thuộc diện được miễn học GDQP-AN hoặc đã có chứng chỉ GDQP-AN (hệ Đại học) viết đơn kèm theo giấy tờ có liên quan (photo công chứng). Đại diện lớp trưởng thu (theo lớp) và nộp về phòng Đào tạo trường ĐH GTVT TP HCM trước ngày 15/4/2015. Phòng Đào tạo sẽ tổng hợp và chuyển dữ liệu này về cho Trung tâm GDQP – AN trước khi học.

Mọi trường hợp chậm trễ sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

–   Theo quy chế đào tạo: một trong những điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp là sinh viên phải có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh tương ứng.

                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                  (Đã ký)

                                                   PGS.TS Đồng Văn Hướng

——————————————————————————————————————————————-

LỊCH HỌC

 BỔ SUNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Thời gian học

Buổi học

Địa điểm học

Ghi chú

Từ ngày 20/4/2015 đến ngày 24/4/2015

Buổi tối

(thứ 2, 3, 4, 5, 6)

Hội trường A – Trường ĐH GTVT TP HCM

 

Từ ngày 25/4/2015 đến ngày 26/4/2015

Cả ngày

(thứ 7 và Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-AN

 

Ghi chú:

1/    Thời gian học:

–   Buổi sáng     từ   7h00

–   Buổi chiều    từ 13h00

–   Buổi tối         từ 18h00

2/    Địa chỉ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh: Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương (đối diện khu du lịch Suối Tiên, Quận 9, TP HCM)

3/    Học phí học GDQP-AN sẽ được tính chung vào học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015 của từng sinh viên tại trường Đại học GTVT TP HCM.

——————————————————————————————————————————————-

Xem danh sách sinh viên học bổ sung GDQP-AN cập nhật tại đây.

Trả lời