Thông báo V/v Đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2012-2013

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:  743/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO

Đăng ký học phần tín chỉ qua mạng học kỳ II năm học 2012-2013

Thừa lệnh Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học phần tín chỉ học kỳ II, năm học 2012 – 2013 như sau:

1/ Thời gian đăng ký

Đợt 1: Sinh viên đăng ký trong khoảng thời gian quy định sau:

 Khoá 2009 trở về trước : từ 18g00 ngày 25/12/2012 đến 18g00 ngày 28/12/2012

 Khoá 2010 : từ 18g00 ngày 26/12/2012 đến 18g00 ngày 29/12/2012

 Khoá 2011 : từ 18g00 ngày 27/12/2012 đến 18g00 ngày 30/12/2012

 Khoá 2012 : từ 18g00 ngày 25/02/2013 đến 08g00 ngày 28/02/2013

Đợt 2: (đăng ký bổ sung) thời gian từ 18g00 ngày 02/01/2013 đến 22g00 ngày 03/01/2013

Đợt 3: (đăng ký bổ sung) thời gian từ 18g00 ngày 26/02/2013 đến 22g00 ngày 28/02/2013

(Ghi chú: đợt 2, 3 chỉ dành cho sinh viên từ khóa 2011 trở về trước)

Đợt 4: (đăng ký bổ sung) thời gian từ 18g00 ngày 20/3/2013 đến 22g00 ngày 21/3/2013

2/ Hình thức đăng ký

Đăng ký học phần tín chỉ qua mạng internet (online).

3/ Lưu ý

– Thời gian đăng ký thử từ 18g00 ngày 30/12/2012 đến 18g00 ngày 01/01/2013, chỉ dành cho sinh viên khóa 2012.

– Sinh viên phải thường xuyên theo dõi các thông báo trên website trường để kịp thời đăng ký bổ sung, điều chỉnh nếu cần.

– Học phần dự kiến trong thời khóa biểu được gắn tên lớp chỉ để tham khảo. Theo đó, sinh viên có thể tìm kiếm học phần được nhanh chóng; không yêu cầu bắt buộc sinh viên phải đăng ký những học phần đó.

– Thời hạn nộp đơn từ liên quan đến đăng ký học phần tín chỉ (đăng ký học phần bổ sung, đăng ký điều chỉnh,…) cụ thể như sau:

+  Các khóa từ 2011 trở về trước: từ ngày 26/12/2012 đến hết ngày 02/01/2013

+  Khóa 2012: từ ngày 26/02/2013 đến hết ngày 28/02/2013

– Số lần đăng ký: để tránh tình trạng quá tải dẫn đến nghẽn mạng, hệ thống chỉ cho phép trong 1 đợt, mỗi sinh viên chỉ được đăng ký học phần 1 lần, nếu đã thành công không được đăng ký lại.

– Phòng máy tính tại Thư viện trường, khoa Công nghệ thông tin (phòng C104) có mở cửa trong giờ hành chính phục vụ sinh viên truy cập internet đăng ký tín chỉ.

– Trong quá trình đăng ký, nếu phát hiện có sự cố kỹ thuật, sinh viên cần thông báo ngay về địa chỉ email: tinchi@hcmutrans.edu.vn để bộ phận quản trị hệ thống kịp thời khắc phục.

– Sinh viên phải nghiêm túc thực hiện việc đăng ký học phần tín chỉ theo quy định. Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nếu không tuân thủ đúng quy trình đăng ký như đã thông báo.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã ký)

 

ThS. Trần Thiện Lưu

Trả lời