Thông báo V/v chạy thử chương trình đăng ký qua mạng các học phần của học kỳ 2

TRƯỜNG ĐH GTVT TP.HCM

BAN QUẢN LÝ WEBSITE

————–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03/12/2010

 THÔNG BÁO

V/v chạy thử chương trình đăng ký qua mạng các học phần của học kỳ 2

Theo lịch đã thông báo của Phòng Đào tạo, từ ngày 13/12 – 22/12/2010 sinh viên hệ tín chỉ của trường sẽ đăng ký qua mạng các học phần của học kỳ 2 năm học 2010-2011. Nhằm giúp sinh viên, đặc biệt là sinh viên năm thứ 1 lần đầu tiên đăng ký qua mạng, có điều kiện làm quen và chuẩn bị trước để khi vào đăng ký chính thức không bị lúng túng, đăng ký sai, ảnh hưởng tới việc học tập và thiệt thòi cho sinh viên, Ban quản lý Website sẽ cho toàn bộ sinh viên hệ tín chỉ của trường được thử nghiệm đăng ký qua mạng các học phần của học kỳ 2 (với dữ liệu là dữ liệu chính thức của Phòng ĐT) trong 3 ngày  từ 6g00 ngày 08/12 – 6g00 ngày 11/12/2010.

Ban quản lý Website xin thông báo để sinh viên được biết và chạy thử nghiệm trong thời gian nói trên.

Chú ý:

  1. Hiện tại còn khá nhiều sinh viên năm thứ 1 và cả các năm thứ 2, 3 chưa đổi mật khẩu đăng nhập đã được cấp lần đầu (dùng 6 con số của ngày sinh). Nhiều sinh viên năm thứ 1 có thể chưa lần nào đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình. Vậy Ban quản lý Website xin thông báo: sinh viên phải đổi mật khẩu đăng nhập và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường nếu để người khác đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình làm việc không tốt. Các sinh viên chưa lần nào đăng nhập vào tài khoản cá nhân thì phải đăng nhập ngay, nếu có trục trặc gì thì liên hệ với quản trị hệ thống (gửi tới địa chỉ email : tinchi@hcmutrans.edu.vn) để được giúp đỡ. Đến ngày đăng ký chính thức sinh viên mới đăng nhập, nếu gặp trục trặc mà quản trị hệ thống không đáp ứng được ngay, ảnh hưởng tới kết quả đăng ký học phần, thì sinh viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
  2. Trong thời gian 3 ngày chạy thử nghiệm cũng như trong thời gian 9 ngày đăng ký chính thức, hệ thống trao đổi thông tin nội bộ của sinh viên sẽ tạm ngừng hoạt động.

Ban Quản lý Website

Trả lời