Thông báo tạm ngưng triển khai học GDQP-AN của khóa tuyển sinh 2021 đại học chính quy hệ chuẩn

Phòng Đào tạo thông báo về việc tạm ngưng triển khai học Giáo dục quốc phòng – An ninh của khóa tuyển sinh 2021 đại học chính quy hệ chuẩn trong học kỳ hè năm học 2022-2023 cho đến khi có thông báo mới.

Sinh viên cần hỗ trợ liên hệ Phòng Đào tạo:

– Email pdt@ut.edu.vn

– Số điện thoại 028 3899 2862

 

 

 

Trả lời