Thông báo liên quan đến các học phần Lý luận chính trị

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

Số: 140/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

 

Tp. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2010

THÔNG BÁO

(Liên quan đến các học phần Lý luận chính trị)

1/ Mở lớp Nguyên lý CBCN Mác Lênin 2 (005006)

Căn cứ thông báo số 43/ĐT v/v mở các lớp (tín chỉ) bổ sung trong học kỳ II năm 2009 – 2010, và thông báo ngày 26/2/2010;

Căn cứ trên kết quả đăng ký của sinh viên đến hết ngày 25/03/2010;

Phòng Đào tạo thông báo lịch học và danh sách các lớp mở bổ sung như sau:

Thứ

Tiết bắt đầu

Số tiết

học phần

Nhóm

Tên học phần

Số tín chỉ

Phòng

Thời gian học

(6 tuần)

7

1

5

005006

02

Nguyên lý CBCN

Mác -Lênin 2

2

HT A

12/4/10 ÷ 23/5/10

7

6

5

005006

03

Nguyên lý CBCN

Mác -Lênin 2

2

HT A

12/4/10 ÷ 23/5/10

Danh sách các nhóm lớp học phần được gửi file đính kèm.

Lưu ý: nhóm 02 có lịch học vào sáng thứ 7 (tiết 1-5) khác so với thông báo ban đầu (chiều thứ 7), lý do số lượng SV đăng ký lớn, cộng với không đủ phòng học (có sức chứa lớn) và không đủ Giảng viên để bố trí 2 nhóm cùng buổi. Do vậy nếu SV nào trong nhóm 02 bị trùng lịch học vào sáng thứ 7 thì liên hệ với Phòng đào tạo để được giải quyết. Tuy nhiên để hạn chế sự thay đổi lớn về danh sách 2 nhóm thì nhà Trường chỉ giải quyết những trường hợp thay đổi do trùng thời khóa biểu.

Sau khi công bố danh sách chính thức của 2 nhóm lớp này thì sinh viên phải đóng học phí bổ sung theo quy định.

2/ Học phần Nguyên lý CBCN Mác Lênin 2 (005006) nhóm 01 (mở bổ sung) đến ngày 27/03/2010 đã kết thúc chương trình học. Nhà trường thông báo lịch thi kết thúc học phần cho nhóm này vào buổi chiều 13h30 ngày 17/04/2010, tại phòng F501, F502.

3/ Học phần Nguyên lý CBCN Mác Lênin (005001) nhóm 02 học 3 tiết/buổi (tiết 6-8) vào thứ 5 phòng N201, được tăng lên học 5 tiết/buổi (tiết 6-10). Những SV nào bị trùng lịch học do việc tăng thêm 2 tiết này liên hệ với phòng đào tạo để được điều chỉnh cho hợp lý.

Trân trọng!

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

>> Danh sách sinh viên học phần nguyên lý CBCN Mác-Lênin 2, nhóm 01 (005006/01)

>> Danh sách sinh viên học phần nguyên lý CBCN Mác-Lênin 2, nhóm 02 (005006/02)

>> Danh sách sinh viên học phần nguyên lý CBCN Mác-Lênin, nhóm 03 (005006/03)

Trả lời