Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp Chứng chỉ GDQP-AN (đợt tháng 12/2016)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM

                        PHÒNG ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh (đợt tháng 12/2016)

 

1/   Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh (đợt tháng 12 năm 2016) theo danh sách đính kèm (xem tại đây).

 

2/   Sinh viên cần kiểm tra danh sách, bổ sung, cập nhật các thông tin cá nhân, nơi sinh, xếp loại chứng chỉ,… để kịp thời phản ánh về phòng Đào tạo những sai sót nếu có.

     Thời hạn nhận các phản ánh liên quan đến hết ngày 21/11/2016.

     Sau thời gian này, nhà trường sẽ tiến hành các thủ tục in Chứng chỉ GDQP-AN theo thông tin đã công bố. Nhà trường không chịu trách nhiệm về các thông tin sai sót sau khi đã in Chứng chỉ.

 

     Sinh viên xem thông báo hướng để thực hiện http://daotao.ut.edu.vn/?mid=36&mod=tintuc&id=1212

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

Trả lời