Thông báo dành cho tân cử nhân, kỹ sư đã tham gia lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

THÔNG BÁO

            Nhà trường thông báo đến các tân kỹ sư, cử nhân đã tham dự lễ trao bằng Tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 ngày 27 tháng 02 năm 2022 chưa nhận được bìa bằng tốt nghiệp từ ban tổ chức liên hệ tại Phòng Đào tạo để nhận.

Lưu ý: Nhận trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

Điện thoại liên hệ: 028 3899 2862

                                                                                                                                    BAN TỔ CHỨC

Trả lời