Thi kết thúc học phần Tin học cơ bản (sát hạch chuẩn CNTT cơ bản)

THÔNG BÁO

Thi kết thúc học phần Tin học cơ bản (sát hạch chuẩn CNTT cơ bản) và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản – Học kỳ 2 năm học 2019-2020 Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM

 

1. Đối tượng dự thi

Sinh viên đã đăng ký học và đạt điều kiện dự thi kết thúc học phần Tin học cơ bản (mã học phần 124012) ở học kỳ 2 năm học 2019-2020.

2. Thời gian và hình thức thi

– Thời gian: từ 02/7/2020 đến 05/7/2020

– Hình thức: thi tập trung tại phòng máy tính của Trường (địa chỉ: số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM)

Sinh viên xem ca thi, phòng thi cụ thể tại trang cá nhân sinh viên https://sv.ut.edu.vn/. Hình thức thi tuân thủ Điều 3 của Quy định ban hành kèm Quyết định 1201/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường.

3. Cấp Chứng chỉ

Sinh viên có nhu cầu cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản liên hệ đăng ký, đóng lệ phí tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học & Bồi dưỡng văn hoá của Trường (lệ phí ưu đãi này chỉ dành cho sinh viên của Trường có đăng ký học theo quy định) theo Thông báo của Trung tâm.

 

Xem chi tiết thông báo tại đây.

__________

Trả lời