Quy định tổ chức quản lý sinh viên, dạy, học và đánh giá kết quả học tập GDQP – AN tại Trường

 

1/ Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập GDQP – AN tại Trường xem tại đây.

 

2/ Quy định Quản lý sinh viên học tập môn học GDQP – AN tại Trường xem tại đây.

 

3/ Công văn cho phép Trường là đơn vị chủ quản giảng dạy, đánh giá, cấp chứng chỉ GDQP-AN.

——————————

 

 

Trả lời