Em là SV hệ Đại học khoá 2012. Trước đây em đã có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh của 1 trường Cao đẳng. Năm 2012 em không theo học GDQP-QN cùng khoá 2012. Nay em thấy có thông báo học bổ sung GDQP-AN cho hệ liên thông. Vậy cho em hỏi: em có được đăng ký học hay không?

Trả lời:

Trường hợp của em được đăng ký học bổ sung GDQP-AN để nhận chứng chỉ GDQP-AN bậc Đại học.

Thủ tục: em viết đơn kèm bảng điểm GDQP-AN hệ Cao đẳng gửi về phòng Đào tạo.

Lưu ý: SV hệ Đại học chính qui phải có chứng chỉ GDQP-AN của hệ Đại học (trước đây nội dung học GDQP-AN dành cho hệ Cao đẳng ít hơn hệ Đại học). Đây là một trong các điều kiện xét công nhận tốt nghiệp. 

Trả lời