Lịch thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 (đợt 1, 2)

 

Bấm vào đây để xem chi tiết.

 

Lưu ý: sinh viên phải hoàn thành học phí trước thời gian quy định.

Trả lời