Lịch thi học kỳ 2 năm học (2021-2022)

THÔNG BÁO

– Từ học kỳ 2(2021-2022) lịch thi kết thúc học phần các đợt sẽ do Phòng Quản lý Chất lượng phụ trách, các trường hợp sinh viên trùng lịch thi hoặc cần hỗ trợ về lịch thi vui lòng liên thệ thầy Tuấn ngothanhtuan@hcmutrans.edu.vn để được hỗ trợ cập nhật;

– Biểu mẫu chuyển nhóm thi xem tại đây;

– Thông tin về lịch thi chi tiết được cập nhật tại website Phòng Quản trị chất lượng http://qm.ut.edu.vn/ (lưu ý sinh viên phải đăng nhập tải khoản email của Nhà trường trước khi truy cập vào đường link)

Trả lời