Kế hoạch học tập và đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM thông báo kế hoạch học tập và đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học, liên thông đại học chính quy như sau:

1.    Học kỳ 2 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 18/02/2019 đến ngày 06/7/2019.

2.    Thời gian đăng ký học phần

–   Đợt đăng ký chính, sinh viên đăng ký trong các khoảng thời gian dành theo khóa như sau:

+  Khoá 2017: từ 11 giờ 30 ngày 15/01/2019 đến 9 giờ 00 ngày 21/01/2019

+  Khoá 2016: từ 11 giờ 30 ngày 16/01/2019 đến 9 giờ 00 ngày 21/01/2019

+  Khoá 2015: từ 11 giờ 30 ngày 17/01/2019 đến 9 giờ 00 ngày 21/01/2019

+  Khoá 2014 về trước: từ 11 giờ 30 ngày 18/01/2019 đến 9 giờ 00 ngày 21/01/2019

–   Đăng ký bổ sung, thời gian dành chung cho sinh viên các khoá có đăng ký như sau:

+  Đợt 1: từ 11 giờ 30 ngày 23/01/2019 đến 16 giờ 00 ngày 24/01/2019

+  Đợt 2: từ 9 giờ 00 ngày 14/02/2019 đến 15 giờ 00 ngày 15/02/2019

+  Đợt 3: từ 15 giờ 00 ngày 25/02/2019 đến 10 giờ 00 ngày 28/02/2019

Sinh viên khóa 2018 có kế hoạch học tập riêng, sinh viên không tự đăng ký học phần.

3.    Hình thức đăng ký

Trực tuyến (online) qua cổng thông tin sinh viên tại https://sv.ut.edu.vn/

4.    Một số lưu ý

–  Ngoài những học phần dự kiến mở lớp đã cập nhật vào trang đăng ký, sinh viên có thể gửi đề nghị mở bổ sung lớp học phần về phòng Đào tạo trước ngày 22/02/2019. Đơn đề nghị cần ghi rõ: mã học phần, lịch học, địa điểm học dự kiến và có ý kiến xác nhận của Bộ môn quản lý học phần. Phòng Đào tạo sẽ liên tục cập nhật thông tin lớp học phần dự kiến mở.

–  Đợt đăng ký chính, sinh viên chỉ được đăng ký trong khoảng thời gian quy định cho từng khóa; các trường hợp không tuân thủ sẽ bị hủy dữ liệu đăng ký.

–  Sinh viên bị cảnh báo học vụ phải ưu tiên đăng ký học lại và học cải thiện các học phần điểm thấp.

–  Các yêu cầu cần hỗ trợ trong quá trình đăng ký xin liên hệ điện thoại (028) 38992862 hoặc gửi thư về email: pdt@ut.edu.vn

Trân trọng.

——————————

Trả lời