Chào thầy/cô, em là sinh viên khóa 2015. Em học giáo dục quốc phòng – an ninh tại trường mình và đã đạt hết 3 học phần; giờ em muốn hỏi thủ tục cấp chứng chỉ GDQP-AN thì như thế nào. Em cảm ơn thầy/cô.

Trả lời:

Chào em, em xem thông báo của nhà trường để thực hiện.

Thông báo đã đăng tại: http://sv2.ut.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=648

Trả lời