Tổ chức học và đăng ký học phần tín chỉ học kỳ Hè năm học 2018-2019

 

Thừa lệnh Hiệu trưởng, phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức học và đăng ký học phần tín chỉ Học kỳ hè năm học 2018-2019 cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông chính quy, cụ thể như sau:

1/ Thời gian học và thi :

  • Thời gian: từ ngày 15/7/2019 đến ngày 01/9/2019 (7 tuần)

Trong đó: Thời gian học từ ngày 15/7/2019 đến ngày 25/8/2019

Thời gian thi từ ngày 26/8/2019 đến ngày 01/9/2019.

2/ Thời gian đăng ký học phần :

  • Đợt 1: từ 11h00 ngày 18/6/2019 đến 16h00 ngày 21/6/2019
  • Đợt 2: từ 11h00 ngày 02/7/2019 đến 16h00 ngày 05/7/2019.

Đối tượng đăng ký dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông chính quy đang theo học có nguyện vọng học trong học kỳ hè.

3/ Hình thức đăng ký:

Trực tuyến (online) qua cổng thông tin điện tử http://sv.ut.edu.vn

4/ Lưu ý:

  • Ngoài những học phần dự kiến mở đã được cập nhật ở cổng thông tin sinh viên, sinh viên có thể đề nghị mở bổ sung lớp học phần mới; thời hạn phòng Đào tạo nhận đơn đến hết ngày 01/7/2019. Đơn đề nghị phải ghi rõ: mã học phần, lịch học, cơ sở học và có ý kiến xác nhận của Bộ môn hoặc Khoa quản lý học phần.
  • Nếu gặp lỗi trong quá trình đăng ký, sinh viên gửi thông tin về email: pdt@ut.edu.vn  hoặc liên hệ số điện thoại (028) 38 992 862 để được hỗ trợ.

——————————

Trả lời