Thông báo về kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng – An ninh khóa 2022 học kỳ Hè(2022-2023)

1. Thông báo chi tiết xem tại đây.

2. Thông tin lịch tập trung theo nhóm/lớp [Quan trọng] xem tại đây.

3. [ĐĂNG KÝ HỌC LẠI/BỔ SUNG]

– Sinh viên khóa 2020 trở về trước đăng ký học lại/bổ sung tại đây 

– Sinh viên đăng ký bằng email do Trường cấp; 

– Nhận đăng ký tới hết 16h00 ngày 17/8/2023.

– Thời hạn đóng học phí đến hết ngày: 31/08/2023

 

Trả lời