Thông báo thời gian học lớp Anh văn CB 3

Bộ môn Ngoại ngữ thông báo:

Lớp học lại Anh Văn CB 3 bắt đầu học lại từ chiều T7 (21/11/09) và Sáng Chủ nhật (22/11/09).

Bộ môn Ngoại ngữ

Trả lời