Thông báo Kết quả mở lớp học kỳ hè năm 2009 – 2010

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 335/ĐT

Tp. HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2010

THÔNG BÁO

Kết quả mở lớp học kỳ hè năm 2009 – 2010

Căn cứ kết quả đăng ký online và đăng ký bằng phiếu của sinh viên cho học kỳ hè năm học 2009 – 2010,

Căn cứ các điều kiện để mở lớp trong kỳ hè,

Nhà trường thông báo:

1/ Kết quả đăng ký học phần Sinh viên hệ tín chỉ:

– Kết quả đăng ký học phần và thời khóa biểu (TKB), sinh viên xem trên website của trường (học kỳ hè nhà trường không in phiếu này như 2 học kỳ chính),

– Các học phần bị hủy do không đủ điều kiện giữ lớp.

o Học phần Tin học đại cương (122023 nhóm 31) đăng ký online 17sv, đăng ký bằng phiếu 2sv;

o Học phần Những nguyên lý CBCN Mac – Lenin (005001), Tiếng Anh hàng hải 1 (006101) do yêu cầu của bộ môn về số lượng SV/nhóm nên số SV đăng ký sau bằng phiếu cho học phần này bị hủy.

2/ Các thủ tục sau khi đăng ký thành công của Sinh viên hệ tín chỉ:

– Sinh viên phải theo học đúng nhóm học phần ghi trong TKB, SV không tự ý chuyển nhóm học phần hoặc bỏ không theo học các học phần đã đăng ký nếu không có sự đồng ý của nhà trường.

– Sinh viên đóng học phí theo quy định, thời gian đóng học phí kể từ khi công bố kết quả đăng ký thành công chính thức đến hết ngày 09/7/2010, tại phòng Tài vụ.

– Thời gian nhận đơn xin rút học phần kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/7/2010, thời gian giải quyết các đơn này từ 12/7/2010 đết hết ngày 17/7/2010. Sau ngày 17/7/2010 nhà trường không nhận giải quyết các đơn của sinh viên có liên quan đến đăng ký và rút học phần. Việc giải quyết rút học phần được thực hiện theo quy chế hiện hành.

3/ Sinh viên các lớp hệ niên chế đăng ký học hè: xem kết quả đăng ký và làm thủ tục nhận phiếu xếp lớp tại Phòng đào tạo, thời gian kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/6/2010.

Lưu ý:  tất cả các đơn có liên quan đến đăng ký, điều chỉnh, rút học phần tín chỉ… đều phải ghi rõ mã số sinh viên, mã học phần, mã nhóm cần điều chỉnh và nộp đúng thời gian quy định.

Trân trọng!

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

>> Danh sách sinh viên và học phần bị hủy

>> Danh sách sinh viên hệ niên chế đăng ký học hè

Trả lời