Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2016-2017 (cập nhật)

 

Bấm vào đây để xem chi tiết.

 

Lưu ý:

 

– Sinh viên đã đăng ký bổ sung thành công vào các nhóm lớp đã học, cần chủ động theo học và nhờ giảng viên giảng dạy bổ sung vào danh sách điểm danh cũ.

– Sinh viên xem lịch học chi tiết tại trang cá nhân. Đối với các nhóm lớp chưa được mở chính thức (đang chờ đăng ký) sinh viên nên chuyển đăng ký sang các nhóm lớp đã được mở chính thức (đã khóa lớp) còn chỗ trống ở các đợt mở đăng ký bổ sung tiếp theo.

– Sinh viên đã đăng ký học Giáo dục quốc phòng – An ninh cần theo dõi lịch học chi tiết ngay từ tuần đầu của mỗi đợt học tại văn phòng Bộ môn Giáo dục quốc phòng – Giáo dục thể chất (cơ sở 2 – KTX).

Trả lời