Quy trình quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Trường

Quyết định ban hành quy chế quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ ban hành kèm theo thông báo số 764/QĐ-ĐHGTVT ngày 26/11/2020 của Trường Đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh./

Bấm vào đây để xem chi tiết.

——————————

Trả lời