Năm học 2021-2022

 

 

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

___

1/ Số ngành/chuyên ngành đào tạo trình đại học, xem tại đây.

2/ Cam kết chất lượng đào tạo từng ngành, từng trình độ đào tạo, xem chi tiết tại đây.

3/ Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021:

– Đề án tuyển sinh năm 2021, xem tại đây

– Báo cáo thực hiện chỉ tiêu năm 2020 các điều kiện xác định chỉ tiêu và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

– Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy chi tiết từng ngành/chuyên ngành, xem tại đây.

 

   

Trả lời