Năm học 2019-2020

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

 

1/ Số ngành theo trình độ đào tạo xem tại đây

2/ Cam kết chất lượng đào tạo từng ngành, từng trình độ đào tạo – xem chi tiết tại đây

3/ Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019:

    + Báo cáo thực hiện chỉ tiêu năm 2018, điều kiện xác định chỉ tiêu và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019, xem tại đây.

    + Điều chỉnh chỉ tiêu Tiến sĩ, Thạc sĩ, VLVH năm 2019:

                                                  Thông báo điều chỉnh lần 1 (9/2019)

                                                  Thông báo điều chỉnh lần 2 (11/2019)

    + Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy chi tiết từng ngành/chuyên ngành, xem tại đây;

    + Đề án tuyển sinh năm 2019: Phiên bản cập nhật tháng 3/2019

                                                     Phiên bản cập nhật tháng 8/2019.

——————————

Trả lời