Năm học 2017-2018

(Biểu mẫu công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

 

Xem thông báo chi tiết tại đây.

 

Phụ lục 1. Môn học của từng khóa học, chuyên ngành

Phụ lục 2. Thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn tốt nghiệp

——————————

Trả lời