Lịch thi học kỳ I năm học 2009-2010 dành cho các lớp tín chỉ (có thay đổi)

Sinh viên xem chi tiết lịch thi tại đây. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo, điện thoại: (08) 38992862.

Trả lời