Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 (cập nhật)

Thông tin lịch thi đợt 2 , xem chi tiết tại đây 

Theo dõi lịch thi đợt 1, thông tin chi tiết tại đây.

Lưu ý:   

–  Lịch thi, phòng thi có thể được điều chỉnh, sinh viên cần theo dõi thường xuyên các thông báo trên website trường;       

–  Lịch thi/bảo vệ các học phần: Thí nghiệm, tiểu luận, thực tập, TKMH, ĐAMH… sẽ do Bộ môn Khoa/Viện quản lý học phần sắp xếp và thông báo;

Sinh viên phải hoàn thành học phí học phần theo thông báo của Trường. Trường hợp không có danh sách thi sẽ không được công nhận điểm;            

– Sinh viên trùng lịch thi được chuyển nhóm thi phù hợp, mẫu đơn tải tại đây và nộp qua email: pdt@ut.edu.vn trước khi thi 1 tuần;    

– Sinh viên vào phòng thi trực tuyến dùng email của Trường cấp msvv@ut.edu.vn và xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy CMND/CCCD.        

– Các học phần Nộp tiểu luận sinh viên nộp bài theo thời gian thông báo của Khoa/Viện.       

 

Trả lời