Đại học chương trình đại trà

Ngành Quản lý xây dựng

Ngành Khoa học dữ liệu

Ngành Hệ Thống thông tin quản lý

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Ngành Kỹ thuật ôtô

Ngành Khoa học hàng hải

Ngành Kỹ thuật điện

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ

Ngành Kỹ thuật cơ khí

Ngành Công nghệ thông tin

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Ngành Kỹ thuật xây dựng

Ngành Ngôn Ngữ Anh

Ngành Kỹ thuật môi trường

Ngành Kinh tế vận tải

Ngành Kinh tế xây dựng

Ngành Khai thác vận tải