Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2010-2011 (khóa 2010)

>> Thời khóa biểu theo lớp đầu khóa (gồm 3 sheet) , xem tại đây

>> Thời khóa biểu gắn mã học phần và mã nhóm, xem tại đây

Trả lời