Thông báo về việc nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp hệ đại học chương trình đại trà

1. Thông báo

2. Một số lưu ý: 

  • Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường ĐH GTVT Tp.HCM xem chi tiết tại đây
  • Tra cứu thông tin chứng chỉ GDTC, GDQP xem chi tiết tại đây;
  • Sinh viên liên hệ đăng ký xét tốt nghiệp và nộp hồ sơ cho cán bộ phụ trách từng khoa/Viện  (hạn nhận hồ sơ sinh viên liên hệ cán bộ phụ trách từng khoa, xét tốt nghiệp hàng tháng).
  • Các lớp học thay thế đầu ra chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học sẽ có kế hoạch cụ thể được thông báo tại https://sv.ut.edu.vn/sinh-vien-dang-nhap.html
  • Tất cả các chứng chỉ tin học, anh văn, GDQP-AN sinh viên tham gia thi tại các tổ chức/trung tâm bên ngoài Trường, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành gửi công văn xác minh trước khi xét tốt nghiệp; 
  • Sinh viên cần hỗ trợ liên hệ Khoa/Viện/Giảng viên thông qua cán bộ hỗ trợ sinh viên;
 
 

Trả lời