Ngành Khoa học hàng hải

Chuyên ngành Cơ điện tử

 Khóa 2022...

Chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải

Từ khóa 2022...

Chuyên ngành Quản lý cảng và logistics

Từ khóa 2022...

Chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển

Từ Khóa 2021...

Chuyên ngành Điện tàu thủy

Từ Khóa 2020...

Quản lý hàng hải

...

Chuyên ngành Quản lý hàng hải

Khóa 2016 Khóa 2017, 2018 Khóa 2019 Từ Khóa 2020...

Điều khiển tàu biển

Khóa 2012 về trước Khóa 2013 trở đi học theo chương trình Đại học chính...