THÔNG TIN HỖ TRỢ SINH VIÊN HỆ ĐẠI TRÀ CHÍNH QUY

PHÒNG ĐÀO TẠO 

1. Bộ phận tư vấn hỗ trợ sinh viên theo Khoa/Viện chuyên môn hỗ trợ: 

  • Tư vấn hỗ trợ trong quá trình đăng ký học phần để sinh viên có thể đăng ký đúng theo kế hoạch giảng dạy trong các CTĐT đang theo học. 
  • Tư vấn hỗ trợ khi sinh viên đăng ký học lại, học trả nợ … nhất là với các trường hợp quá hạn tốt nghiệp, bị cảnh báo học vụ.
  • Tư vấn hỗ trợ và tiếp nhận Đơn xin cứu xét của sinh viên;
  • Tư vấn hỗ trợ và tiếp nhận Đơn của sinh viên trong các trường hợp xin thôi học, nghỉ học có thời hạn, nhập học lại sau nghỉ học có thời hạn, chuyển ngành, chuyển hình thức đào tạo, chuyển trường …. 
  • Tiếp nhận đăng ký xét tốt nghiệp của sinh viên;

2.  Thông tin liên hệ hỗ trợ:

CƠ SỞ 1 

Phòng A003 – Bình Thạnh

Lịch làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 giờ hành chính

1

Hỗ trợ người học đã tốt nghiệp

 – In cấp bảng điểm;

 – Trả bằng tốt nghiệp;

 – Xác nhận văn bằng, chứng chỉ;

Email pdt@ut.edu.vn

 SĐT: 0283 899 2862

CƠ SỞ 2

 Phòng Q003 – Tp. Thủ Đức

Lịch làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 giờ hành chính

2

Hỗ trợ sinh viên đang học tập tại Thành phố Thủ Đức

Cô Lê Thị Bảy

Email: bay.le@ut.edu.vn

 

CƠ SỞ 3

Phòng K006 – Quận 12 

Lịch làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 giờ hành chính   

3

Hỗ trợ sinh viên đang học tập tại cơ sở Quận 12

Cô Nguyễn Thái Ngân

Email: ngan.nguyen@ut.edu.vn

 

Lưu ý: Sinh viên gửi thông tin bằng email nhà Trường cung cấp.

Trả lời