Thông báo về việc nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất – đợt 1 năm 2017

 

Nhà trường thông báo sinh viên đến nhận chứng chỉ Giáo dục thể chất – đợt 01 năm 2017

1. Đối tượng nhận: sinh viên đã đăng ký làm chứng chỉ từ ngày 11/11/2016 đến 31/03/2017

(danh sách kèm theo tại đây)

2. Thời gian, địa điểm nhận:

Thời gian: Thứ 2 đến thứ 6 (trong giờ làm việc)

Địa điểm: Phòng Đào tạo Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM

Số 02, đường D3,  P 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM

3. Giấy tờ mang theo: 

Phiếu đăng ký làm chứng chỉ Giáo dục thể chất

– Thẻ sinh viên / CMND

Trả lời