Thông báo V/v thay đổi học phần Tiếng Anh chuyên ngành ôtô

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

Số: 42/ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

 

Tp. HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v thay đổi học phần Tiếng Anh chuyên ngành ôtô

Khoa Cơ khí và Bộ môn Ngoại ngữ có đề nghị về việc học Học phần Tiếng Anh chuyên ngành ôtô cho Hệ Cao đẳng chuyên ngành cơ khí ôtô (hệ tín chỉ) như sau:

1. Đối với lớp CK08C: phần tiếng Anh cơ bản đã học Tiếng Anh 1 (TA1) và TA2 (180 tiết) theo hệ niên chế, nên phần TA chuyên môn chỉ học phần Tiếng Anh Cơ khí (2 tín chỉ) mà không học phần Tiếng anh chuyên ngành ôtô (2 tín chỉ) nữa.

2. Đối với các lớp CK09C về sau: phần Tiếng Anh cơ bản học 2 phần TA1 (3 tín chỉ) và TA2 (3 tín chỉ), phần Tiếng anh chuyên môn chỉ học phần Tiếng Anh Cơ khí (2 tín chỉ); không học phần Tiếng Anh chuyên ngành ôtô.

Trong học kỳ II (2009-2010) có 2 nhóm lớp Tiếng anh chuyên ngành ôtô (006802/01 và 02) đã được đăng ký.

Căn cứ theo tình hình 2 nhóm lớp và đề nghị nêu trên, Nhà trường có một số thay đổi như sau:

– Hủy học phần Tiếng Anh chuyên ngành ôtô (006802) nhóm 02. Do nhóm 02 chủ yếu là SV hệ cao đẳng. Trong nhóm 02 có 4 SV hệ Đại học cũng buộc phải xóa HP này (có danh sách kèm theo). Lưu ý: 4 SV này có nguyện vọng chuyển sang nhóm 01 của học phần Tiếng Anh chuyên ngành ôtô (lịch học nhóm lớp 006802/01 vào thứ 3, tiết 3 – 4, Phòng B110, thời gian từ ngày 18/01/10 – 22/05/10) thì làm đơn gửi về Phòng đào tạo để được giải quyết (thời hạn từ nay đến hết ngày 4/2/2010).

– Học phần Tiếng Anh chuyên ngành ôtô (006802) nhóm 01 vẫn giữ nguyên lịch cũ. Nhưng trong nhóm 01 có 3 SV hệ cao đẳng nên PĐT xóa học phần 006802 của 3 SV này (có danh sách kèm theo, xem tại đây).

Trân trọng!

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

Trả lời