Thông báo V/v mở học kỳ hè năm 2009 – 2010

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Số: 302/ĐT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2010

THÔNG BÁO

(V/v mở học kỳ hè năm 2009 – 2010)

Căn cứ theo quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học GTVT TP HCM;

Căn cứ trên kết quả thi HKI và nhu cầu đăng ký học phần tín chỉ của sinh viên;

Trường Đại học GTVT TP HCM thông báo về việc mở các học phần tín chỉ trong kỳ hè năm học 2009 – 2010 như sau:

1. Danh sách và thời khóa biểu (dự kiến) các học phần mở trong kỳ hè năm học 2009-2010 (file kèm theo, xem tại đây).

2. Quy trình đăng ký học kỳ hè của sinh viên được thực hiện dưới hình thức đăng ký online, thời gian đăng ký từ 7/6/2010 đến 12/6/2010 (cho tất cả các khóa học tín chỉ).

Sinh viên hệ niên chế đăng ký bằng phiếu tại phòng Đào tạo, thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/6/2010.

Địa điểm tổ chức học kỳ hè tại cơ sở chính (quận Bình Thạnh).

Vì các khóa có thời gian kết thúc HK II khác nhau nên thời gian bắt đầu HK hè có sự khác nhau; kỳ hè có 2 đợt:

 Đợt 1: từ ngày 21/6/201022/8/2010 (8 tuần, trừ 1 tuần nghỉ để tổ chức thi tuyển sinh Đại học)

 Đợt 2: từ ngày 26/7/20105/9/2010 (6 tuần)

Phòng Đào tạo đưa ra lịch dự kiến các học phần, thứ và tiết bắt đầu học của từng học phần để sinh viên tham khảo đăng ký. Mỗi buổi dự kiến sẽ bố trí từ 4 – 5 tiết (tùy theo số tín chỉ của mỗi học phần). Số tiết học chính thức của mỗi buổi và phòng học sẽ được thông báo trong lịch đăng ký online của sinh viên.

Lưu ý: Sinh phải tham khảo kỹ danh mục các học phần và tín chỉ phù hợp với ngành đào tạo, danh mục các học phần mở trong kỳ hè để tránh những nhầm lẫn trong đăng ký.

Trân trọng!

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(đã ký)

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ

Trả lời