Sinh viên để quên CMND, thẻ sinh viên tại phòng Đào tạo

 

Danh sách sinh viên để quên giấy chứng minh nhân dân, thẻ sinh tại phòng Đào tạo (xem tại đây).

Sinh viên liên hệ nhận lại tại phòng Đào tạo (cơ sở 1).

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

Trả lời