NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

 
STT Học vị – Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ, thông tin liên hệ
1

TS. Đoàn Văn Đổng

Trưởng Phòng

Quản lý công việc của Phòng Đào tạo;

Địa chỉ: phòng A004 (cơ sở chính)

Điện thoại: (028) 35 127 992

 

2

ThS. Trần Đình Long

Phó Trưởng phòng

Phụ trách công tác: 

– Phụ trách kế hoạch đào tạo;

Địa chỉ: phòng A003

Điện thoại: (028) 38 992 862

 

3. 

ThS. Nguyễn Đình Tuyển

Phó Trưởng phòng

Phụ trách công tác: 

– Phụ trách công tác kiểm định chất lượng, hành chính phòng;

Địa chỉ: phòng A003

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: dinhtuyen.nguyen@ut.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viên chính

Công việc đảm nhận:

+ Phụ trách xét công nhận tốt nghiệp; 

+ Thanh toán khối lượng giảng dạy hệ chính quy, quản lý hợp đồng đào tạo;

+ Xử lý, ban hành các quyết định sinh viên;

Địa chỉ: phòng A003

Điện thoại: (028) 38 992 862

– Email: ntbinh@ut.edu.vn

5

ThS. Len Văn Nam

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Chủ trì lập và xử lý thời khóa biểu chương trình chính quy đại trà;

Địa chỉ: phòng A010, Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: nam.len@ut.edu.vn

6

ThS. Lê Huỳnh Long

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Công tác quản lý điểm trên PMT;

+ Hỗ trợ xét học vụ sau khi kết thúc học kỳ;

Địa chỉ: Phòng K001

Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: long.le@ut.edu.vn

7 Trần Thị Kim Oanh Chuyên viên

+ Xác minh chứng chỉ đủ điều kiện (Tiếng Anh, Tin học, GDQP) xét tốt nghiệp hệ đại trà; 

Địa chỉ: phòng A010, Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: oanh.tran@ut.edu.vn

8

Võ Nguyễn Minh Tân

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Hỗ trợ công tác kế hoạch đào tạo;

+ Xét học vụ sinh viên chính quy chương trình đại trà (mỗi học kỳ);

Địa chỉ: phòng A010, Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: tan.vo@ut.edu.vn 

9

Vũ My Trang

Chuyên viên

Công việc đảm nhận:

+ Tiếp nhận đăng ký, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm, bản sao văn bằng;

+ Xác minh, tra cứu văn bằng, chứng chỉ, thống kê văn bằng chứng chỉ.

+ Xử lý lịch báo nghỉ – dạy bù của giảng viên;

+ Công tác hành chính văn thư của Phòng;

Địa chỉ: phòng A003, Điện thoại: (028) 38 992 862

Email: trang.vu@ut.edu.vn

10

Võ Thúy Hằng

Chuyên viên

Hỗ trợ quản lý sinh viên: VIỆN XÂY DỰNG, KHOA CNTT

+ Hỗ trợ tư vấn lịch học, lịch thi, các quyết định bảo lưu, thôi học, nhập học học, quy chế đào tạo, điểm môn học, kết quả học vụ;

+ Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp;

Email: hang.vo@ut.edu.vn

11

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Chuyên viên

Hỗ trợ quản lý sinh viên: VIỆN CƠ KHÍ, KHOA ĐIỆN

+ Hỗ trợ tư vấn lịch học, lịch thi, các quyết định bảo lưu, thôi học, nhập học học, quy chế đào tạo, điểm môn học, kết quả học vụ;

+ Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp;

Email: diem_ck@ut.edu.vn

12

Lê Thị Bảy

Chuyên viên

Hỗ trợ quản lý sinh viên: VIỆN HÀNG HẢI, VIỆN NGÔN NGỮ & KHOA HỌC XÃ HỘI, KHOA KINH TẾ

+ Hỗ trợ tư vấn lịch học, lịch thi, các quyết định bảo lưu, thôi học, nhập học học, quy chế đào tạo, điểm môn học, kết quả học vụ;

+ Nhận hồ sơ xét tốt nghiệp;

Email: bay.le@ut.edu.vn

Phân công nhiệm vụ cụ thể từng cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo xem chi tiết tại đây./

 

 

 

 

Trả lời