Khoa Đóng tàu & CTN thông báo kế hoạch thi và làm đề tài tốt nghiệp năm học 2009-2010

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐÓNG TÀU & CTN

———————

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

         

Tp. HCM, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

THÔNG BÁO

(V/v: Kế hoạch thi và làm đề tài tốt nghiệp năm học 2009-2010)

– Căn cứ vào kế hoạch học tập của Nhà trường năm học 2009-2010;

– Căn cứ  vào tình hình thực hiện kế hoạch học tập của Khoa.

Khoa Đóng tàu thủy và công trình nổi xin thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp và làm Đồ án tốt nghiệp năm học 2009-2010 (đợt I)  như sau:

I. Khóa 2005:

1. Những trường hợp đủ điều kiện làm đề tài tốt nghiệp:

– Nhận đề tài tốt nghiệp chính thức: 14/12/2009

– Nộp đồ án tốt nghiệp :  22/ 3/2010

2. Những trường hợp đủ điều kiện thi tốt nghiệp:

– Môn thi: Lý thuyết – Thiết kế tàu

+ Hướng dẫn, tổ chức ôn thi:    

Lý thuyết tàu:    05/12/2009

Thiết kế tàu:      12/12/2009

+ Tổ chức thi: ngày 26& 27/12/2009

– Môn thi: Kết cấu – Công  nghệ đóng tàu

+ Hướng dẫn, tổ chức ôn thi:    

Sức bền tàu: 09/01/2010

Kết cấu – công nghệ đóng tàu:    16/01/2010

+ Tổ chức thi: ngày 03& 04/02/2010

3. Điều kiện dự thi tốt nghiệp và làm đề tài tốt nghiệp:

Sinh viên phải có nộp đầy đủ các Chứng chỉ: B Anh văn và B Tin học ứng dụng. (bản công chứng, có bản chính mang theo để đối chiếu)

Thời gian nộp: Hạn chót: 17h00, ngày 15/12/2009.

II. Khóa 2004 và các khóa về trước:

Sinh viên các Khóa 2004 trở về trước, đúng vào lúc 9h00 ngày 19/12/2009 về trường gặp Ban chủ nhiệm Khoa để kiểm tra và xem xét tình hình nhận đề tài và thi tốt nghiệp cho những trường hợp đủ điều kiện (phòng họp do sinh viên chuẩn bị).

 

KHOA ĐÓNG TÀU & CTN

PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

ThS. Huỳnh Văn Chính

Trả lời