Kết quả giải quyết xóa điểm I học kỳ 2 năm học 2016-2017

 

Bấm vào đây để xem chi tiết.

 

 

Trả lời