Em chào thầy cô, Thưa thầy (cô) cho em hỏi vấn đề về đăng kí học phần: Trong phần học phần tự chọn, bởi vì không tham khảo kỹ nên trong lớp rất nhiều bạn đăng kí cả 2 môn An toàn kỹ thuật và An toàn giao thông. Thầy cô cho em hỏi là 2 môn này là tính điểm 1 môn hay cả 2 môn. Nếu mà muốn hủy 1 môn thì em phải làm như thế nào ạ. Em xin cảm ơn. Lớp trưởng lớp CK15B.

Trả lời:

Trong chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật cơ khí, nhóm học phần tự chọn (học kỳ 4) gồm: An toàn kỹ thuật (086037) An toàn giao thông (086038). Yêu cầu tối thiểu sinh viên phải chọn 1 trong 2 học phần (2tc) để học và tích lũy.

Điểm trung bình chung học kỳ sẽ được tính tất cả các điểm học phần sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó, trừ GDQP-AN và GDTC. Điểm trung bình chung tích lũy chỉ tính cho học phần đạt có điểm cao hơn.

Trong thời gian 10g00 ngày 03/9/2016 đến 21g00 ngày 04/9/2016 nhà trường đã cho phép SV điều chỉnh đăng ký học kỳ 1 năm học 2016-2017, trong đó có hủy học phần (không tính học phí). Thời gian tới có một đợt rút học phần (có tính học phí) sinh viên theo dõi để rút học phần.

Chào em.

Trả lời