Danh sách sinh viên không có dữ liệu đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019

 

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

 

Danh sách sinh viên không có dữ liệu đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

 

 

Lưu ý:

–  Sinh viên không đăng ký học tập trong học kỳ chính, không tham gia học mà không có lý do chính đáng được phản ánh bằng đơn sẽ bị xét cảnh báo học vụ.

–  Sinh viên cần nghỉ học tạm thời phải nộp đơn nghỉ học để nhà trường xem xét ra quyết định.

–  Các vướng mắc liên quan xin liên hệ Khoa quản lý sinh viên hoặc Phòng Đào tạo để được hướng dẫn.

Trả lời