Cung cấp dịch vụ hỗ trợ sinh viên chính quy đã tốt nghiệp

Căn cứ nhu cầu thực tế, trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM cung cấp một số dịch vụ mới hỗ trợ sinh viên hệ chính quy đã tốt nghiệp như sau:

1. Dịch vụ cấp bảng điểm từ xa:

 • Nhận yêu cầu qua email pdt@ut.edu.vn 
 • Phòng Đào tạo xác nhận thông tin,
 • Người sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến lệ phí liên quan
 • Phòng Đào tạo in bảng điểm, gửi chuyển phát nhanh đến người nhận
 • Người nhận phản hồi xác nhận thông tin.
 • Ghi chú: Nhà trường có cả dịch vụ cấp bảng điểm bằng tiếng Anh.

2. Dịch vụ cấp chuyển chứng nhận tốt nghiệp/xác nhận sinh viên đã tốt nghiệp tại Trường

 • Người học đã có quyết định công nhận tốt nghiệp đang trong quá trình chờ nhận bằng chính thức/ đã được cấp bằng nhưng thất lạc hoặc muốn xác nhận đã tốt nghiệp tại Trường.
 • Nhận yêu cầu qua email pdt@ut.edu.vn 
 • Phòng Đào tạo yêu cầu cung cấp các nội dung xác minh (theo qui định) và xác nhận thông tin khi hoàn tất hồ sơ
 • Người sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến lệ phí liên quan
 • Phòng Đào tạo gửi chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp đến người nhận
 • Người nhận phản hồi xác nhận thông tin.

 

Trả lời