Các chương trình liên kết

1/ Trường Cao đẳng Guildford

 

2/ Trường Đại học Surrey và Trường Cao đẳng Guilford (Vương quốc Anh) thực hiện chương trình liên kết đào tạo Cử nhân Kinh doanh

 

3/ Tổ chức Edexcel (Vương quốc Anh) thực hiện chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cao đẳng ngành Công trình

 

4/ Trường đại học Tây Anh Quốc (Vương quốc Anh) thực hiện chương trình liên kết đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học

 

5/ Trường Đại học Tongmyong (Hàn Quốc) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân Quản lý Cảng và Logistics

 

6/ Trường Đại học Arkansas (Hoa Kỳ) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân khoa học các chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện và Kỹ thuật cơ khí

 

7/ Trường Đại học Quốc gia Hàng hải và Hải dương Hàn Quốc (KMOU) thực hiện chương trình liên kết đào tạo ngành Quản lý và kinh doanh vận tải (xem thêm thông tin tại đây)

 

Chi tiết xem tại http://iec.ut.edu.vn/lkqt/

Trả lời