Báo cáo về việc in phôi văn bằng giai đoạn 2016-2021

- Báo cáo số 42/BC-ĐHGTVT ngày 21/01/2022 về việc in phôi văn bằng giai đoạn 2016-2021 của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, xem chi tiết tại đây./


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map