Thông tin công khai tuyển sinh và quản lý, sử dụng văn bằng, chứng chỉ - năm 2019

(Công khai theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

và Quyết định số 872/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học GTVT TP. HCM) 


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map