Danh sách văn bằng, chứng chỉ chỉnh sửa, thu hồi và hủy bỏ

 

* Bằng Tiến sĩ                 (chưa có)

* Bằng Thạc sĩ                xem chi tiết tại đây

* Bằng Đại học (Kỹ sư)   xem chi tiết tại đây

* Bằng Cao đẳng            xem chi tiết tại đây.

* Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh  xem chi tiết tại đây

* Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản        xem chi tiết tại đây

* Chứng chỉ Công nghệ thông tin nâng cao    xem chi tiết tại đây.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map