Thông tin tốt nghiệp

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

I. ĐIỀU KIỆN 1. Sinh viên đã có quyết định công nhận tốt nghiệp công bố...

Hướng dẫn về việc nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp dành cho sinh viên chính quy hệ chuẩn

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH...

Kết quả tốt nghiệp năm 2023

1. Đợt tháng 01/2023 – Quyết định số 19/QĐ-ĐHGTVT ngày 31/01/2023  về việc công nhận...

Kết quả tốt nghiệp năm 2022

1. Đợt tháng 01/2022 – Quyết định số 69/QĐ-ĐHGTVT ngày 27/01/2022 về việc công nhận...

Kết quả tốt nghiệp năm 2021

  Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2021, xem chi tiết tại đây Đợt tháng 12/2021...

Xem thêm

Xét học vụ

Danh sách sinh viên không tham gia học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học...

Thông báo về kết quả xét học vụ sinh viên học kỳ 2 năm học 2021-2022

Căn cứ Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Giao...

Thông báo về việc dự thảo kết quả xét học vụ sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022

  Căn cứ Quy định đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học...

Xem thêm

Thông tin chung

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2023-2024

Sinh viên theo dõi lịch học chi tiết tại trang cá nhân sinh viên ./....

Danh sách sinh viên không tham gia học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học...

Thông báo đăng ký học phần bổ sung Học kỳ 1 (2023-2024) hệ chuẩn – 07/09/2023

Thông báo đăng ký học phần bổ sung Học kỳ 1 (2023-2024) hệ chuẩn –...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

I. ĐIỀU KIỆN 1. Sinh viên đã có quyết định công nhận tốt nghiệp công bố...

Thông báo về việc đăng ký học phần Học kỳ 1(2023-2024) hệ chuẩn

1. Thông báo số 387/TB-ĐHGTVT ngày 09/8/2023 chi tiết xem tại đây, 2. Lưu ý [Quan...

Xem thêm