1. Ngành Điều khiển tàu biển
  1. Khóa 2010, 2011, 2012
  2. Khóa 2013, 2014, 2015, 2016
2. Ngành Vận hành khai thác máy tàu thủy
  1. Khóa 2011 về trước
  2. Khóa 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Ngành Công nghệ thông tin

1. Chuyên ngành Công nghệ thông tin
  1. Khóa 2012 về trước
  2. Khóa 2013, 2014, 2015

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

1. Chuyên ngành Cơ khí ô tô
  1. Khóa 2012 về trước
  2. Khóa 2013, 2014, 2015

Ngành Khai thác vận tải

1. Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển
  1. Khóa 2012 về trước
  2. Khóa 2013, 2014, 2015

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map