Kết quả tốt nghiệp từ năm 2001 đến năm 2003

 

1. Tốt nghiệp năm 2003

+ Quyết định số 664/ĐT ngày 15/12/2003, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 584/ĐT ngày 18/11/2003, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 431/ĐT ngày 16/9/2003, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 351/ĐT ngày 31/7/2003, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 250/ĐT ngày 22/5/2003, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 243/ĐT ngày 19/5/2003, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 143/ĐT ngày 17/4/2003, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 40/ĐT ngày 21/02/2003, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

 

2. Tốt nghiệp năm 2002

 + Quyết định số 380/ĐT ngày 15/10/2002, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

 + Quyết định số 293/ĐT ngày 12/6/2002, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

 + Quyết định số 202/ĐT ngày 15/4/2002, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 755/ĐT ngày 06/02/2002, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 756/ĐT ngày 06/02/2002, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

+ Quyết định số 102/ĐT ngày 29/01/2002, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

3. Tốt nghiệp năm 2001

  + Quyết định số 284/ĐT ngày 09/11/2001 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, tốt nghiệp Đại học chính quy xem danh sách chi tiết tại đây

  + Quyết định số 103/ĐT ngày 24/9/2001 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, tốt nghiệp hệ tại chức xem danh sách chi tiết tại đây.

  + Quyết định số 21/QĐ-ĐT ngày 24/7/2001 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM, tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, Cao đẳng, Đại học chuyên tu, Tại chức xem danh sách chi tiết tại đây.

 

Ngày 26/4/2001, Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở Phân hiệu Trường Đại học Hàng hải tại thành phố Hồ Chí Minh.

---

  + Quyết định số 474/QĐ-ĐT ngày 22/3/2001 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải, tốt nghiệp Đại học chính quy, Đại học chuyên tu, Đại học tại chức, cao đẳng chính quy xem danh sách chi tiết tại đây.

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map