Kết quả tốt nghiệp năm 2010

1. Tốt nghiệp đợt tháng 12

     Quyết định số 1201/ĐT ngày 01/12/2010, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

2. Tốt nghiệp đợt tháng 11

     Quyết định số 1004/ĐT ngày 05/11/2010, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

3. Tốt nghiệp đợt tháng 10

   + Quyết định số 964/ĐT ngày 27/10/2010, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây 

   + Quyết định số 965/ĐT ngày 27/10/2010, hệ hoàn chỉnh đại học chính quy xem chi tiết tại đây 

4. Tốt nghiệp đợt tháng 8

     Quyết định số 717/ĐT ngày 16/8/2010, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

5. Tốt nghiệp đợt tháng 7

  + Quyết định số 629/ĐT ngày 27/7/2010, đại học bằng 2 xem chi tiết tại đây

  + Quyết định số 628/ĐT ngày 27/7/2010, đại học bằng 2 xem chi tiết tại đây

  + Quyết định số 627/ĐT ngày 27/7/2010, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

6. Tốt nghiệp đợt tháng 4

   + Quyết định số 324/ĐT ngày 28/4/2010, hệ hoàn chỉnh đại học chính quy xem chi tiết tại đây.

   + Quyết định số 326/ĐT ngày 28/4/2010, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

7. Tốt nghiệp đợt tháng 01

   + Quyết định số 116/ĐT ngày 21/01/2010, đại học bằng 2 chính quy xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 117/ĐT ngày 21/01/2010, hệ hoàn chỉnh đại học chính quy xem chi tiết tại đây

   + Quyết định số 121/ĐT ngày 21/01/2010, đại học, cao đẳng xem chi tiết tại đây

------------------------------


PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 992 862
Email: pdt@ut.edu.vn
hcmutrans map